Thẻ ‘Mẹ rơm’ tập 8: Mô ‘gù’ đỡ đẻ cho Loan giữa rừng sâu