Đưa hợp tác quốc phòng Việt-Lào ngày càng thực chất, hiệu quả

Tiếp Trung tướng Saichay Kommasith, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai Văn phòng Bộ Quốc phòng tăng cường hợp tác…