Bình Thuận: Tốc độ tăng trưởng web cờ bạc online năm 2022 tăng 7,75%

Năm web cờ bạc online, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 7,0-7,2%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.006 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,52%


Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh web cờ bạc online, phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Thanh/trang web cờ bạc)

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (khóa XI), các đại biểu thảo luận thông qua định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023.

Các chỉ tiêu được đặt ra là tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7,0-7,2%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.006 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,52%…

Để hoàn thành các mục tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 theo yêu cầu của Tỉnh ủy “chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận.

[Bình Thuận ưu tiên thu hút đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp]

Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy ngành, lĩnh vực phát triển, nhất là 3 trụ cột công nghiệp, web cờ bạc online, nông nghiệp.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023.

Trong năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh (web cờ bạc online) tăng 7,75% (năm 2021 tăng 2,77%).

Hoạt động du lịch sôi động trở lại, lượt du khách tăng 3,22 lần, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 3,29 lần. Thu ngân sách nhà vượt 33% dự toán./.

Nguyễn Thanh (trang web cờ bạc/Sòng bạc Dubai+)